Αμαζόνιος

ΤΡΟΦΟΦΟΣΙΑ- ΥΔΡΟΔΟΣΙΑ

Υδροδοσία των αθλητών: στους Σταθμούς θα προσφέρετε ισοτονικό και Cola σε πλαστικά κύπελλα και το νερό σε υδροδοχεία που θα έχει ο κάθε αθλητής. Δεν θα δοθεί νερό σε πλαστικά μπουκάλια.
Σταθμοί χλμ Νερό Ισοτονικό Coca Cola Σνακ-Διάφορα GEL
 1ος  3.5o *
 2ος  6o *  *  *
 3ος 12o * *  *  * *
 4ος  16o *  *  *  *
 5ος 21.5o  *  *  * *
 Τερματισμός 24o  Νερό Φρούτα
Scroll to Top