ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρόγραμμα εκδηλώσεων (2024)
13 – 15 Σεπτεμβρίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΩΡΑ ΤΟΠΟΣ
Παραλαβή αριθμών:
«6 κορφές» 44 km
«Αμαζόνιος»24 km
«Βέρβερα» 10 km
«Άλσος Fun Run» 5km
19:00-21:00 Άλσος Αγίου Νικολάου- «Πέστροφα»
Τεχνική ενημέρωση «6 κορφές»
PASTA PARTY

 ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΩΡΑΤΟΠΟΣ
Παραλαβή αριθμών «6κορφές» 44km06:00-06:30Γραμματεία-Άλσος Αγ. Νικολάου
Εκκίνηση «6 κορφές» 44km07:00Άλσος Αγίου Νικολάου
Παραλαβή αριθμών  «Άλσος Fun Run» 5km8:45-9:45Γραμματεία-Άλσος Αγ. Νικολάου
Εκκίνηση «Άλσος Fun Run» 5km10:00Άλσος Αγίου Νικολάου
Απονομές 
«Άλσος Fun Run»12:00Άλσος Αγίου Νικολάου
Απονομές «6 κορφές»16:30Άλσος Αγίου Νικολάου
Τεχνική ενημέρωση «Αμαζόνιος» 24km  «Βέρβερα» 10 km19:00-21:00Άλσος Αγίου Νικολάου- «Πέστροφα»
PASTA PARTY

 

 ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΩΡΑ ΤΟΠΟΣ
Παραλαβή αριθμών  «Αμαζόνιος» 24km – «Βέρβερα» 10 km 07:30-08:30 Γραμματεία-Άλσος Αγ. Νικολάου
Εκκίνηση «Αμαζόνιος» 24km 09:00 Άλσος Αγίου Νικολάου
Εκκίνηση «Βέρβερα» 10 km 09:30 Άλσος Αγίου Νικολάου
Εκκίνηση «Παιδικός Αγώνας» 1 και 2 km 09:40 Άλσος Αγίου Νικολάου
Απονομές: «Αμαζόνιος» 24km «Βέρβερα» 10 km «Παιδικός Αγώνας» 1 και 2 km 13:30 Άλσος Αγίου Νικολάου
Scroll to Top