Βέρβερα

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ - ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΑ - GPX “ΒΕΡΒΕΡΑ” 10χλμ 570d

Κατεβάστε τη διαδρομή - Βέρβερα 10 χλμ

 ΣΤΑΘΜΟΣΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ
(χλμ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ
(χλμ)
ΥΨΟΜΕΤΡΟ
(μ)
ΜΕΡΙΚΗ
ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΝΑΒΑΣΗΣ
(μ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΝΑΒΑΣΗΣ
(μ)
 1 ““Αγ. Τριάδα” 3.5 3.5 650 180 180
 2 “Προφ. Ηλίας”” 2.0 5.5 920 320 500
 3 “Βέρβερα”” 1.3 6.8580 000 000
 4 “Τερματισμός”” 3.0 9.8 480 70 570
Scroll to Top